Pisklęta indycze

Ostatnio bardzo modne jest zdrowe odżywianie. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca świadomość konsumentów dotycząca zdrowego odżywiania. Ogranicza się spożywanie mięsa, zwracając uwagę na jego jakość, zawartość tłuszczu i składników odżywczych. Z tego powodu rośnie popularność mięsa indyczego. Hodowla indyków jest bardzo opłacalna, szczególnie cenione jest mięso indyków z niewielkich gospodarstw. Mięso indycze jest droższe od kurzego, ponieważ i hodowla tych ptaków jest bardziej wymagająca. Szczególnie trzeba dbać o pisklęta indycze, które wymagają odpowiednich warunków chowu w pierwszych dniach życia. Hodowla w warunkach naturalnych, gdy pisklęta indycze są otoczone opieką matki, przebiega dużo lepiej. Trudniej uniknąć śmiertelności indyków w wylęgarniach, gdzie masowo klują się pisklęta indycze. Nakład pracy i środków, który trzeba włożyć w hodowlę tych ptaków jest duży, ale rekompensuje ją jakość mięsa, za które dobrzy hodowcy mogą uzyskać zadowalającą cenę, która ma wpływ na opłacalność produkcji.