Odwrócona osmoza jest obecnie najlepszym sposobem filtracji, który pozwala na największe możliwe zredukowanie lub usunięcie zanieczyszczeń. Metoda ta polega na przechodzeniu przez półprzepuszczalną błonę cząsteczek wody, podczas gdy wszelkie zanieczyszczenia, nawet te wielkości pojedynczych jonów, zostają przez nią zatrzymane. System odwróconej osmozy jest zbudowany z GAC, czyli filtra węglowego, membrany osmotycznej, pojemnika składującego czystą wodę oraz kranika.

Odwrócona osmoza jest często stosowana przez producentów wody butelkowanej, jednak może być również wykorzystywana do filtracji wody w domu. Daje nam gwarancję, że woda będzie możliwie jak najczystsza i zdatna do picia. W przypadku pobierania wody ze studni lub jeziora należy mieć jednak na uwadze, że ze względu na zdecydowanie większą ilość zanieczyszczeń sama membrana może nie wystarczyć. Najbezpieczniej w takim przypadku zastosować dodatkowe filtry, najlepiej te ultrafioletowe. Nie ulega jednak wątpliwości, że obecnie żadna inna metoda nie pozwoli oczyścić wody w takim stopniu, jak jest to możliwe dzięki odwróconej osmozie.